جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
5 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 5 مقاله
  توضیحات : عضو هیات علمی و استادیار پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : معماری
  • گرایش : مدیریت شهری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها