جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : آموزش زبان فرانسه
  • گرایش : زبان و ادبیات فرانسه
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها