• تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد در سازمان های بهداشتی و درمانی از منظر استانداردهای اعتباربخشی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/06/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/06/30
  • تعداد بازدید: 696
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  تامین بهداشت و درمان، یکی از نیازهای اساسی و حیاتی هر جامعه بوده و اصلاح نظام سلامت بدون ارزیابی عملکرد امکان پذیر نمی باشد. در حال حاضر که ارزشیابی بیمارستان ها طبق استانداردهای اعتباربخشی صورت می پذیرد و استانداردهای اعتباربخشی ابلاغ شده به بیمارستان ها با اهداف والایی منفک از کسب درجه یک ارزشیابی دنبال می گردد لذا تعیین اهداف اجرای استانداردهای اعتباربخشی و تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد و بکارگیری آن می توان از مستندسازی صرف جلوگیری نموده و به معاون درمان در استقرار موفق آن بالاخص در شرایطی که در بسیاری از بیمارستان های کشورهای توسعه یافته اثربخشی آن به اثبات رسیده است کمک نماید. در این مقاله معیارهای ارزیابی عملکرد طبق استانداردهای اعتباربخشی مورد بررسی قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها