جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
6 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 6 مقاله
  توضیحات : استادیار اقتصاد انرژی و منابع دانشگاه خوارزمی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم اقتصادی
  • گرایش : اقتصاد انرژی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها