• طراحی استریپ تشخیصی با بکارگیری تکنیک هیبریدسازی کووالانت معکوس dna برای تشخیص سریع دو موتاسیون رایج ivs-i-110 ,ivs-i-5 بتاتالاسمی در ایران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1388/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1388/01/01
  • تعداد بازدید: 753
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سابقه و هدف: بتاتالاسمی یک اختلال اتوزومال مغلوب می باشد که در اکثر موارد بوسیله موتاسیون های نقطه ای در ژن بتا-گلوبین ایجاد می گردد. موتاسیون های ivs-i-110 ,ivs-i-5 موتاسیون های شایع در میان جمعیت ایران بوده و حدود 12% از اختلالات بتاتالاسمی را شامل می شوند. در این مطالعه با طراحی استریپ، تکنیک هیبریدسازی معکوس نقطه ای rdb، بعنوان یک روش غیررادیواکتیو و سریع برای تشخیص این دو موتاسیون شایع ژن بتاگلوبین گسترش داده شد.

  روش بررسی: پس از استخراج dna ژنومی از خون کامل، واکنش pcr با پرایمرهای اختصاصی reverse, forward روی ناحیه ای از ژن بتا-گلوبین حاوی دو موتاسیون مورد نظر انجام گرفت. برای تهیه استریپ، پروپ اولیگونوکلئوتیدی بر روی غشاء نایلونی حاوی گروه های کربوکسی biodyne c از طریق فعال سازی غشاء تثبیت گردید. عمل هیبریداسیون به همراه 10 میکرولیتر از محصول دناتوره نشاندار شده با dig-11-dutp در دمای '42 سانتیگراد بمدت یک ساعت انجام شد. بدنبال آن عمل بلاکینک غشاء با 0.1 bsa(bovine serum albumin) درصد انجام و سپس با 5 یونیت آنتی بادی anti dig متصل به آلکالین فسفاتاز بمدت 30 دقیقه در دمای اتاق مجاور گردید. ظهور رنگ با سوبسترای نمک نیتروبلوتترازولیوم (nbt/bcip) بمدت 2 ساعت انجام گردید.

  یافته ها: حضور یک توالی خاص dna بوسیله ظهور یک لکه روی غشا شناسایی شد. افراد نرمال لکه ها را تنها در مقرهای تثبیت پروب های طبیعی، افراد هتروزیگوت، یک لکه در مقر تثبیت پروب طبیعی و یک لکه در مقر تثبیت پروب موتانت، و افراد هموزیگوت تنها یک لکه در مقر تثبیت پروب موتانت نشان دادند.

  نتیجه گیری: در این تحقیق یک استراتژی سریع و ساده به منظور تشخیص موتاسیون های متداول بتاتالاسمی ایران بر اساس pcr و بدنبال آن هیبریدسازی معکوس راه اندازی گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها