جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : مربی کارشناس ارشد مهندسی مکانیک تبدیل انرژی آموزشکده فنی حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی مکانیک
  • گرایش : مکانیک
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین ژورنال ها