جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
10 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 10 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی قم، قم، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی پلیمر
  • گرایش : پلیمر
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها