جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
  • دانشگاه : -
    تحصیلات : -
    تعداد مقالات : 1 مقاله
    توضیحات : instituto nacional del carbón (incar), csicc/francisco pintado fé, , oviedo, spain
    جزئیات بیشتر
    • رشته : -
    • گرایش : -
    • تحصیلات : -
    • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها