جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه سمنان
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : فوق لیسانس مدیریت صنایع دانشگاه سمنان، نماینده مدیریت در کیفیت و سرپرست گروه کنترل پروژه شرکت مشانیر
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی صنایع
  • گرایش : صنایع
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/29
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها