جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی متالورژی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : هنر
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/07/30
مقالات جدیدترین ژورنال ها