جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
5 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 5 مقاله
  توضیحات : استادیار، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی مهندسی، گروه ساخت و تولید
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی مکانیک
  • گرایش : ساخت و تولید
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1400/07/30
مقالات جدیدترین رویدادها