جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پرستاری
  • گرایش : پرستاری
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/12/22
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها