جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد تاریخ، مدیر آموزش پرورش شهرستان نیکشهر
  جزئیات بیشتر
  • رشته : تاریخ
  • گرایش : تاریخ
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/01/20
مقالات جدیدترین ژورنال ها