جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم تربیتی
  • گرایش : مدیریت آموزشی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/02/17
مقالات جدیدترین ژورنال ها