جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد حقوق عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد افغانستان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حقوق خصوصی
  • گرایش : حقوق عمومی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/02/25
مقالات جدیدترین رویدادها