جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : متفرقه
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : طلبه سطح چهار(دکتری)، رشته فقه خانواده، مدرسه عالی تخصّصی ریحانه النبی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : فقه و حقوق
  • گرایش : فقه و حقوق
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/03/09
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها