جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد مشاوره گرایش مشاور مدرسه، دانشگاه پیام نور مرکزی، واحد اصفهان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
  • گرایش : مشاوره و راهنمایی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/03/09
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها