جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : روان پزشک و رئیس موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو ساوه ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی
  • گرایش : روانپزشکی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/03/10
مقالات جدیدترین ژورنال ها