جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : استادیار دانشکده مدیریت و نوآوری، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی صنایع
  • گرایش : مدیریت نوآوری و فناوری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/03/16
مقالات جدیدترین رویدادها