جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : ma student, department of language, zand institute of higher education, shiraz, iran
  جزئیات بیشتر
  • رشته : آموزش زبان انگلیسی
  • گرایش : زبان و ادبیات انگلیسی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/04/07
مقالات جدیدترین رویدادها