جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : department of obstetrics and gynecology, neonatal and maternal research center, mashhad university of medical, mashhad, iran
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مامایی
  • گرایش : مامایی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/05/04
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها