جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی رشته آموزش الهیات دانشگاه فرهنگیان شهیدان پاکنژاد یزد
  جزئیات بیشتر
  • رشته : الهیات و معارف اسلامی
  • گرایش : الهیات و معارف اسلامی
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/05/09
مقالات جدیدترین ژورنال ها