جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حسابداری
  • گرایش : حسابرسی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/05/23
مقالات جدیدترین ژورنال ها