جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارتباط تصویری دانشگاه شهید چمران اهواز
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : ارتباط تصویری
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/05/31