جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه سوره
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسلامی دانشگاه سوره
  جزئیات بیشتر
  • رشته : معماری
  • گرایش : مهندسی معماری اسلامی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/06/05
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها