جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد مامایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مامایی
  • گرایش : مامایی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/06/07
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها