جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تهران
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشیار گروه انسان شناسی دانشگاه تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : علوم اجتماعی
  • گرایش : مردم شناسی
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/06/10