جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
4 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 4 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد ایرا ن شناسی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : ایران شناسی
  • گرایش : ایران شناسی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/06/10
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها