جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه پرستاری داخلی- جراحی، دانشکده ی پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی آجا، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : پرستاری
  • گرایش : پرستاری
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/06/13
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها