جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه شاهد
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده ی علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : الهیات و معارف اسلامی
  • گرایش : علوم قرآن و حدیث
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/06/15
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها