جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : department of food hygiene and aquaculture, faculty of veterinary medicine, ferdowsi university of mashhad, mashhad, iran
  جزئیات بیشتر
  • رشته : دامپزشکی
  • گرایش : بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/06/19
مقالات جدیدترین ژورنال ها