جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان های خارجی، واحد مشهد، دانشگاه ازاد اسلامی، مشهد، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حقوق
  • گرایش : حقوق
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/06/20
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها