جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، واحد فردوس، دانشگاه آزاد اسلامی، فردوس، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : روانشناسی
  • گرایش : روانشناسی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/06/21
مقالات جدیدترین رویدادها