جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • گرایش : مدیریت ورزشی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/06/21
مقالات جدیدترین ژورنال ها