جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه زنجان
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مدیریت بازرگانی
  • گرایش : مدیریت دولتی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/06/22
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها