جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
3 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 3 مقاله
  توضیحات : گروه علوم زیستی دانشگاه پردیس بین الملل تبریز واحد ارس
  جزئیات بیشتر
  • رشته : زیست شناسی
  • گرایش : زیست شناسی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/07/06
مقالات جدیدترین ژورنال ها