جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی دکتری مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم افزار، وزارت آموزش و پرورش، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کامپیوتر
  • گرایش : نرم افزار
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/07/17
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها