جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : عضو هیئت علمی گروه حقوق، دانشگاه پیام نور ، تهران ، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حقوق
  • گرایش : حقوق
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/08/03
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها