جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه گیلان
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه گیلان، دبیر تربیت بدنی شهرستان دورود، لرستان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : تربیت بدنی و علوم ورزشی
  • گرایش : مدیریت ورزشی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/08/04
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها