جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حقوق خصوصی
  • گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/09/06
مقالات جدیدترین ژورنال ها