جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : طلبه سطح چهار دکتری رشته تفسیر تطبیقی، مدرسه عالی تخصّصی ریحانه النبی اراک، فعّال فرهنگی، پژوهشگر، مدرّس
  جزئیات بیشتر
  • رشته : الهیات و معارف اسلامی
  • گرایش : تفسیر و علوم قرآن
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/09/12
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها