جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع دستی و پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : صنایع دستی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/10/10
مقالات جدیدترین ژورنال ها