جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : -
  تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانش آموخته کارشناسی ارشد فرش
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : صنایع دستی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/10/21
مقالات جدیدترین رویدادها