جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت کسب و کار گرایش سیستم ها و فناوری اطلاعات، پیام نور واحد تهران غرب، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی فناوری اطلاعات (IT)
  • گرایش : مدیریت سیستمهای اطلاعات
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/10/25
مقالات جدیدترین ژورنال ها