جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی آباد کتول، علی آباد کتول، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی صنایع
  • گرایش : صنایع
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/12/03
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها