جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو اندیشکده آمایش بنیادین مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
  جزئیات بیشتر
  • رشته : جغرافیا
  • گرایش : برنامه ریزی آمایش سرزمین
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1402/03/30
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها