جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : کارشناسی ارشد، رشته حقوق خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نراق، استان مرکزی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حقوق خصوصی
  • گرایش : حقوق خانواده
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1402/08/15
مقالات جدیدترین رویدادها