جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حسابداری
  • گرایش : حسابداری
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1402/08/17
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها