حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • ارزیابی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان با استفاده از مدل هایahp و topsis (شهرستان های زاهدان، زابل، ایرانشهر و چابهار)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 564
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  در کشورهای جهان سوم تمرکز شدیدی بین مناطق وجود دارد که باعث عدم تعادل شده است. در نتیجه این سیاست، تعداد محدودی از مناطق توسعه می یابند و سایر مناطق به ‌صورت حاشیه‌ ای عمل می‌ نمایند. ایجاد توازن و هماهنگی در سازماندهی شهری، از مصادیق بارز توسعه ‌یافتگی به شمار می‌رود. در این مطالعه برای شناسایی و تعیین رتبه توسعه ‌یافتگی 4 شهرستان زاهدان، زابل، ایرانشهر و چابهار؛ با استفاده از آخرین اطلاعات سالنامه آماری استان (سال 1390) 15 شاخص در بخش ‌های کشاورزی، آموزشی و بهداشت و درمان موردمطالعه قرارگرفته است. هدف از این مطالعه، ارزیابی سطح توسعه شهرستان‌ های بزرگ استان است. روش پژوهش توصیفی و تحلیلی است و با استفاده از آمار، مقایسه ای بین 4 شهرستان انجام شده است. وزن شاخص ها با بهره‌ گیری از روش ahp تعیین شد، سپس سطح توسعه ‌ای 4 شهرستان به تفکیک 3 بخش، با روش topsis رتبه‌بندی شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، در بخش‌ های آموزشی و بهداشت و درمان، زاهدان رتبه اول را داراست و در بخش کشاورزی نیز زابل در سطح اول قرار دارد. همچنین چابهار در بخش های بهداشت و درمان و کشاورزی و ایرانشهر در بخش آموزشی کمتر از دیگر شهرستان ها توسعه یافته اند. تحلیل نتایج نشان می‌دهد که امکانات و خدمات به‌صورت هماهنگ و متعادل در سطح استان پخش نشده و از پتانسیل‌ های موجود استان استفاده کافی نمی‌ شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید