• بررسی رابطه مؤلفه های آمیخته بازاریابی حسی (براساس استراژی swipe) با تصویر برند، قصد خرید و رضایت مصرف کننده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/08/01
  • تعداد بازدید: 533
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 08132641501

  بررسی رابطه مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی حسی (براساس استراژی swipe) با تصویر برند، قصد خرید و رضایت مصرف‌کننده

  بازاریابی حسی، حواس مصرف‌کنندگان را به کار می‌گیرد و می‌تواند ادراک و رفتار آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. از آنجایی که تمرکز این بازاریابی بر خلق یک تجربه منحصر به فرد مبتنی بر حواس پنج‌گانه برای مصرف‌کننده است، استفاده از آن می‌تواند ادراک مصرف‌کنندگان از تصویر برند و نیز رفتار خرید آن‌ها را به نحو مؤثری تحت تاثیر قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی رابطه میان مؤلفه‌های ٱمیخته بازاریابی حسی (چیدمان، تجربه، تعامل، قیمت و تبلیغات دهان‌به‌دهان)، تصویر برند، قصد خرید و رضایت مصرف‌کننده است.

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل مشتریان فروشگاه الماس شهر در شهرکرد می‌باشد که با استفاده از پرسشنامه آنلاین و به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. نتایج بررسی فرضیه‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل همبستگی و نرم‌افزار spss نشان دهنده تایید تمام فرضیه‌های مطرح شده  در این پژوهش شامل رابطه میان بازاریابی حسی و کلیه مؤلفه‌های آن با تصویر برند، قصد خرید و رضایت مصرف‌کننده، رابطه میان تصویر برند و قصد خرید، رابطه میان تصویر برند و رضایت و رابطه میان رضایت و قصد خرید می‌باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها